SERIALE
ABCD | EFGH | IJKL | MNOP | QRS | TUV | WXYZ | 0-9
Close Up
Bliżej gwiazd

Środa 10 Lipiec o 04:55

Największe gwiazdy Hollywood i ich droga do sławy — od dzieciństwa i pierwszych ról aż po najważniejsze branżowe nagrody, szczytowe osiągnięcia zawodowe i życie prywatne, często naznaczone skandalami.

Series 2, Episode 21
Tytuł oryginalny: Close Up
Rok: 2018