POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES


Data wejścia w życie: 25.05.2018

Niniejsza polityka plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób CBS AMC Networks UK Channels Partnership i inne podmioty stowarzyszone mające siedzibę w UE (zwane łącznie "AMCNI-UK" lub "Spółka") używają plików cookie na Twoim komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak i dlaczego zbieramy, używamy i udostępniamy dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Pliki cookies


Spółka bardzo poważnie traktuje wszelkie kwestie związane z prywatnością i bezpieczeństwem użytkowników. Aby jednak zapewnić najlepszą funkcjonalność swojej Witryny, czasami zamieszcza niewielkie pliki z danymi, zwane plikami cookies, na urządzeniach należących do użytkowników. Takie działanie jest typowe, a większość standardowych witryn internetowych również wykorzystuje pliki cookies.


Czym są pliki cookies?


Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze bądź urządzeniu mobilnym, za pośrednictwem którego użytkownik odwiedza daną witrynę. Dzięki nim witryna jest w stanie „zapamiętywać" informacje na temat aktywności oraz preferencji użytkowników (np. na temat logowania, języka, wielkości czcionki, a także innych preferencji dotyczących sposobu wyświetlania informacji) przez określony czas, przez co użytkownik nie musi podawać ich za każdym razem, kiedy powraca na daną stronę lub przegląda różne strony.


W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies?


Spółka uzyskuje dostęp do plików cookies i wykorzystuje je w celu identyfikacji Treści, Treści Użytkownika, a także materiałów marketingowych i reklamowych oglądanych przez Użytkownika lub takich, do których Użytkownik uzyskał dostęp, co pozwala jej śledzić jego aktywność. Spółka wykorzystuje pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych Treści, Treści Użytkownika oraz materiałów reklamowych, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie określonych elementów Witryny do potrzeb Użytkownika w oparciu o dane na temat jego wcześniejszej aktywności związanej z przeglądaniem Witryny. Niektóre części Witryny wykorzystują ponadto pliki cookies pozwalające na uwierzytelnienie sesji, co usprawnia proces logowania. Witryna wykorzystuje także dostarczane przez osoby trzecie pliki cookies typu plug-in dla zalogowanych członków serwisów społecznościowych, którzy mogą dzięki temu udostępniać oraz przeglądać treści o charakterze społecznościowym.


Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez Spółkę

 • Pliki cookies dotyczące konta


  Po utworzeniu przez użytkownika konta Spółka wykorzystuje pliki cookies na potrzeby zarządzania procesem logowania oraz w ogólnych celach administracyjnych. Takie pliki cookies są zazwyczaj usuwane po wylogowaniu. W niektórych przypadkach mogą jednak nie zostać usunięte, dzięki czemu możliwe jest zapamiętanie preferencji użytkownika po wylogowaniu.

 • Pliki cookies dotyczące logowania

  Pliki cookies wykorzystywane są, kiedy użytkownik jest zalogowany, co pozwala Spółce zarejestrować ten fakt. Dzięki temu użytkownik nie musi się logować ponownie za każdym razem, kiedy odwiedza nową stronę. Takie pliki cookies są zazwyczaj usuwane bądź czyszczone po wylogowaniu, co zapewnia zalogowanemu użytkownikowi dostęp wyłącznie do ograniczonych funkcjonalności i miejsc.

 • Pliki cookies dotyczące newsletterów przesyłanych pocztą elektroniczną

  Witryna oferuje możliwość subskrypcji newslettera lub aktualizacji przesyłanych pocztą elektroniczną, w związku z czym możliwe jest wykorzystywanie plików cookies, które pozwolą zapamiętać ewentualną rejestrację oraz zdecydować o wyświetlaniu określonych powiadomień w zależności od tego, czy użytkownik już się zarejestrował, czy jeszcze nie.

 • Pliki cookies dotyczące ankiet

  Od czasu do czasu Spółka przeprowadza wśród użytkowników ankiety i badania, dzięki którym zapewnia im dostęp do interesujących informacji, przydatnych narzędzi, a także jest w stanie lepiej zrozumieć ich potrzeby. Ankiety te mogą wykorzystywać pliki cookies, aby zapamiętać informacje na temat tego, którzy użytkownicy już wzięli udział w badaniu bądź też aby przekazać im dokładne wyniki po przejściu na kolejną stronę.

 • Pliki cookies dotyczące formularzy

  W przypadku przekazania przez użytkownika danych przy użyciu formularza znajdującego się na przykład w części „Kontakt" lub „Komentarz" możliwe jest wykorzystanie plików cookies zapamiętujących jego dane, które zostaną wykorzystane na potrzeby wymiany korespondencji w przyszłości.

 • Pliki cookies dotyczące preferencji związanych z Witryną

  Aby zapewnić użytkownikom wyjątkowe doświadczenia podczas korzystania z Witryny, Spółka wprowadziła funkcjonalność pozwalającą zapamiętać ich preferencje co do sposobu funkcjonowania Witryny podczas korzystania z niej. Zapamiętanie preferencji użytkownika wymaga zastosowania plików cookies, które pozwolą na odtworzenie takich informacji za każdym razem, kiedy odwiedza on daną stronę.


Pliki cookies osób trzecich


W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również wykorzystywanie plików cookies pochodzących od zaufanych osób trzecich. Szczegółowe informacje na temat plików cookies osób trzecich, które mogą być wykorzystywane przez Witrynę, przedstawiono poniżej.

 • Witryna wykorzystuje Google Analytics, jedno z najpopularniejszych i najbardziej zaufanych narzędzi analitycznych w internecie, które pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Witryny, a także określić kierunek ewentualnych zmian umożliwiających poprawę jego doświadczeń w przyszłości. Pliki cookies tego typu mogą zapisywać takie informacje jak długość czasu spędzonego przez użytkownika w Witrynie, a także odwiedzane przez niego strony. Dzięki temu Spółka może tworzyć angażujące treści w przyszłości.


  Dodatkowe informacje na temat Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Spółka od czasu do czasu testuje nowe funkcjonalności oraz wprowadza niewielkie zmiany do sposobu udostępniania Witryny. W fazie testów pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu zagwarantowania odpowiednich doświadczeń użytkownika podczas korzystania z Witryny. Pliki te zapewniają jednocześnie Spółce możliwość zrozumienia, które rozwiązania mają dla użytkowników największe znaczenie.
 • Z kolei rozwiązanie Google AdSense stosowane przez Spółkę do obsługi treści reklamowych wykorzystuje pliki cookies typu DoubleClick, które pozwalają jej zamieszczać bardziej odpowiednie reklamy w internecie oraz ograniczyć częstotliwość wyświetlania użytkownikowi konkretnego ogłoszenia.


Dodatkowe informacje na temat Google AdSense można znaleźć w najczęściej zadawanych pytaniach na temat prywatności dostępnych na oficjalnej stronie Google AdSense.

 • W imieniu Spółki treści reklamowe zamieszcza kilka podmiotów z nią współpracujących, a pliki cookies służące do ich monitorowania pozwalają Spółce stwierdzić, czy jej klienci weszli na stronę za pośrednictwem stron partnerów, co umożliwia odpowiednie ustalenie przysługującego im wynagrodzenia, a także udzielanie użytkownikom rabatów przez partnerów w związku z dokonanymi przez nich zakupami (jeśli mają zastosowanie).
 • Ponadto Spółka wykorzystuje na swojej Witrynie przyciski lub wtyczki mediów społecznościowych, które pozwalają użytkownikom łączyć się z serwisami społecznościowymi na różne sposoby. Aby było to możliwe, takie serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat czy Youtube mogą za pośrednictwem należącej do Spółki Witryny wykorzystywać pliki cookies pozwalające użytkownikowi odpowiednio dostosowywać swój profil w tych serwisach bądź też przesyłać im dane, które są następnie przechowywane dla celów określonych w polityce prywatności poszczególnych serwisów.


Kontrola nad plikami cookies


Użytkownik może kontrolować lub usuwać pliki cookies wedle własnego uznania – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: aboutcookies.org. Wszystkie pliki cookies znajdujące się na komputerze użytkownika mogą zostać przez niego usunięte, a ustawienia większości przeglądarek internetowych pozwalają uniknąć ich zapisywania. Wybór takiej opcji oznacza jednak konieczność manualnego ustawienia określonych preferencji za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza Witrynę, a niektóre usługi i funkcjonalności mogą nie być dostępne. Klikając w przycisk „Akceptuję pliki cookies" znajdujący się na dole Witryny, użytkownik zgadza się na wykorzystywanie przez Spółkę wszystkich plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki dotyczącej plików cookies, Polityki prywatności oraz Regulaminie. Zgoda użytkownika na wykorzystywanie przez Spółkę plików cookies na tej podstawie ważna jest wyłącznie przez maksymalny okres sześciu miesięcy, po upływie którego zostanie on poproszony o jej aktualizację. Użytkownik może zmienić zdanie w każdej chwili – wystarczy usunąć wszystkie pliki cookies, postępując zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej. W takim przypadku Spółka zaprzestanie ich wykorzystywania na komputerze użytkownika do czasu udzielenia przez niego ponownej zgody poprzez kliknięcie w wyskakujący baner dotyczący plików cookies. Użytkownik może również zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookies, które nie mają kluczowego znaczenia, klikając w przycisk „Preferencje dotyczące plików cookies" znajdujący się na dole Witryny, po jej prawej stronie.


Bardziej szczegółowe informacje oraz definicje znajdują się w Polityki prywatności oraz Regulaminie.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies może również zostać udostępniona w innych wersjach językowych z zastrzeżeniem, że wersja angielska jest zawsze rozstrzygająca.

Kontakt ze Spółką

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez Spółkę plików cookies oraz innych technologii pozwalających na śledzenie aktywności użytkownika, a także podejrzeń związanych z naruszeniem postanowień niniejszej polityki, prosimy o kontakt pod adresem: DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

Można również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Europie:


AMC Networks International - Iberia

C/O AMCNI – Inspektor Ochrony Danych w Europie

Calle Saturno 1 - Pozuelo de Alarcon

28224 Madryt

Hiszpania

dpo@amcnetworks.com


COOKIE POLICY

Effective Date: 25/05/2018

Cookies

We take your privacy and security seriously but to offer the best site possible, we sometimes place small data files called cookies on your device. This is not unusual and most standard websites will also do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

We access and use cookies to understand which Content, User Content, marketing and advertisements, you have seen or accessed and to help us identify user actions. We use and access cookies to enable us to provide you with personalised Content, User Content and advertising so that we can customise areas of the Site based on your previous browsing patterns. Some sections of this website also use a session authentication cookie to allow a login experience. The site also uses third party social plug-in cookies for logged-in members of social network to allow users to share content and view social content.

The Cookies We Set

 • Account related cookies

If you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.

 • Login related cookies

We use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only

 • Email newsletters related cookies

This site offers newsletter or email subscription services and cookies may be used to remember if you are already registered and whether to show certain notifications which might only be valid to subscribed/unsubscribed users.

 • Surveys related cookies

From time to time we offer user surveys and questionnaires to provide you with interesting insights, helpful tools, or to understand our user base more accurately. These surveys may use cookies to remember who has already taken part in a survey or to provide you with accurate results after you change pages.

 • Forms related cookies

When you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

 • Site preferences cookies

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.


Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

 • This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

  If you would like more information on Google Analytics please visit http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html or if you wish to opt out of the service then please visit https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.


 • The Google AdSense service we use to serve advertising uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads across the web and limit the number of times that a given ad is shown to you.


For more information on Google AdSense see the official Google AdSense privacy FAQ.

 • Several partners advertise on our behalf and affiliate tracking cookies simply allow us to see if our customers have come to the site through one of our partner sites so that we can credit them appropriately and where applicable allow our affiliate partners to provide any bonus that they may provide you for making a purchase.


 • We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, may set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.


How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish - for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.


By using this site without the above opt out's you agree for the site to use cookies.

For more in-depth information and definitions please see our Privacy Policy and the Terms and Conditions.

W TYM MIESIĄCU
Captain Corelli's Mandolin
Kapitan Corelli
Poniedziałek 24 Czerwiec
21:55
American Pie
American Pie
Poniedziałek 24 Czerwiec
20:00
The Discord
Panowie, dbajcie o żony
Poniedziałek 24 Czerwiec
18:05
DZIŚ WIECZOREM
The Godfather Part II
Ojciec chrzestny II
Dziś w CBS Europa o 20:00

Druga odsłona słynnego tryptyku Francisa Forda Coppoli. Pierwsza część filmu ukazuje dzieciństwo Vita Corleone, druga — mafijną karierę jego syna, Michaela.